Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów i katolickiego pogrzebu

I. CHRZEST:

 • „Akt urodzenia dziecka” z USC (odpis),
 • dane personalne rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, adres),
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary z parafii zamieszkania.

 • * jeżeli w jakimś przedziale czasowym zostało zmienione nazwisko dziecka, to trzeba ten fakt, potwierdzony sądowym orzeczeniem, również zgłosić do parafii w celu naniesienia zmian w księdze chrztu.

  II. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

 • "Metryka chrztu" dziecka o ile dziecko nie było ochrzczone w naszej parafii.
 • III. SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

 • "Metryka chrztu" z parafii, gdzie odbył się chrzest;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;     
 • w przypadku osób starszych, świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;  
 • potwierdzenie spowiedzi odprawionej bezpośrednio przed udzieleniem sakramentu bierzmowania; dokument „Sakrament Bierzmowania”.

 • IV. MAŁŻEŃSTWO:

 • "Metryka chrztu" i "Świadectwo bierzmowania" z parafii, gdzie odbył się chrzest (aktualna metryka 6 miesięcy);
 • Dowody osobiste;
 • "Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej" (tzw. Kurs Przedmałżeński, który realizowany był w szkole średniej);
 • ostatnie "Świadectwo katechizacji" jeżeli była taka praktyka w szkołach przed nową i obecnie obowiązującą formą uczestniczenia w katechezie przyparafialnej w cyklu 3 letnim;
 • zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego" (ważność zaświadczenia 6 miesiące, które bezwzględnie nie może przekroczyć daty ślubu) jest ono niezbędne, gdy narzeczeni chcą wziąć ślub KONKORDATOWY, tzn. kościelny, który pociąga za sobą skutki cywilno-prawne;  
 • „Odpis skrócony aktu małżeństwa” jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny w USC.  

 • V. POGRZEB KATOLICKI::

 • "Karta zgonu";
 • zaświadczenie udzielenia sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią, w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).